XXIII EUROPEJSKA WYPRAWA MOSTOWA BIAŁORUŚ – LITWA – OBWÓD KALININGRADZKI – POLSKA

  • Home
  • Wyprawy mostowe
  • XXIII EUROPEJSKA WYPRAWA MOSTOWA BIAŁORUŚ – LITWA – OBWÓD KALININGRADZKI – POLSKA

Dzień  1
Wyjazd  z  Krakowa  i  przejazd  trasą:  Puławy  –  most,  BRZEŚĆ  –  zwiedzenie  miasta i Twierdzy Brzeskiej, most na Bugu i na Muchawcu; obiadokolacja i nocleg.

Dzień 2
Śniadanie.  Przejazd  trasą:  BEREZA  KARTUSKA  –  ruiny  klasztoru  Kartuzów,  więzienie  polskie; JANÓW (muzeum Napoleona Ordy – wnuka Butrymowicza); PIŃSK – kościół i klasztor oo. franciszkanów, pałac Butrymowiczów, kolegium Jezuitów, mosty na Pinie i Prypeci; Telechany; przejazd wzdłuż KANAŁU OGIŃSKIEGO – kanał, fragmenty drogi na groblach, przystanie, melioracje, młyny; JEZIORO WYGANOWSKIE, KOSÓW POLESKI, ruiny neogotyckiego zamku, dworek – miejsce urodzenia Tadeusza Kościuszki; Baranowicze – obiadokolacja i nocleg.

Dzień 3
Śniadanie.   Przejazd   trasą:   ZAOSIE   –   rekonstrukcja   zespołu   dworskiego,   miejsca   narodzin A. Mickiewicza; JEZIORO ŚWITEŹ; NOWOGRÓDEK – zwiedzenie domu Adama Mickiewicza obecnie Muzeum   Adama   Mickiewicza,   ruiny   zamku   książąt   litewskich,   fara;   NIEŚWIEŻ   –   jedna z najokazalszych siedzib magnackich, kościół-mauzoleum rodu Radziwiłłów; MIR – zamek wpisany na listę UNESCO   Mińsk – obiadokolacja i nocleg

Dzień 4
Śniadanie.   Przejazd   trasą:   MIŃSK   –   wycieczka   objazdowa,   zwiedzanie   centrum   miasta z przewodnikiem; WITEBSK, dom Chagalla, zwiedzanie miasta, mosty na Dźwinie, obiadokolacja, nocleg.

Dzień 5
Śniadanie. Przejazd trasą: POŁOCK – zwiedzanie: Sobór św. Zofii, monastyr Spaso-Jefrosinski; mosty na Dźwinie KREWO – ruiny zamku Olgierda, miejsce śmierci Kiejstuta i zawarcia pierwszej Unii polsko-litewskiej; LIDA – zamek Giedymina (z zewnątrz), obiadokolacja, nocleg.

Dzień  6
Śniadanie. Przejazd trasą: MOSTY – miejscowość w której herbie jest most – zwiedzenie mostu belkowego i kładki wiszącej dla pieszych nad Niemnem; BOHATYROWICZE – grób Jana i Cecylii; GRODNO – zwiedzanie: dom i pomnik Elizy Orzeszkowej, cmentarz z miejscem jej pochówku, mosty na Niemnie; Pryvalka, granica białorusko – litewska, Mosty na Niemnie  w Druskiennikach i Alytus, KOWNO – obiadokolacja, nocleg.

Dzień  7
Śniadanie. Przejazd trasą: KOWNO – zwiedzanie miasta, m.in.: ruiny zamku, ratusz koweński zwany „Białym  Łabędziem”,  Dom  Perkuna,  kościół Witolda, katedra,  mosty  na  Niemnie; KŁAJPEDA  – zwiedzanie: Stare miasto, port, Muzeum Oceanograficzne i Delfinarium, obiadokolacja, nocleg.

Dzień 8

Śniadanie.  Przeprawa  promowa  (ok.  15  min.)  na  Mierzeję  Kurońską  –  piaszczysty  półwysep (długość 98 km, szerokość 4 km) na Morzu Bałtyckim, oddzielający zatokę Kurońską od otwartego morza. Przejazd trasą: JUDEKRANCE – Góra Czarownic (ponad 100 rzeźbionych w drzewie postaci z legend i bajek litewskich); PREILA – wzgórza piaskowe o wysokości do 67 m. punkt widokowy z przepięknym widok na łańcuch wydm (ok. 7 km), dolinę Nidy, Zalew Kuroński, zegar słoneczny; NIDA– miejscowość letniskowa na pograniczu litewsko-rosyjskim, Dom Manna – autora „Szklanej Góry” oraz Galeria Bursztynu (oryginalna kolekcja bursztynowych inkluzji i biżuterii); przekroczenie granicy litewsko – rosyjskiej; KALININGRAD – zwiedzanie miasta, mosty na Pregole; Bagrationowsk –  przekroczenie granicy rosyjsko – polskiej; Bartoszyce – obiadokolacja , nocleg.

Dzień 9 

Śniadanie.  Przejazd  trasą:  Olsztyn,  wizyta  na  budowanej  OBWODNICY  OSTRÓDY,  KWIDZYŃ  – wizyta na moście; Włocławek – wizyta na zaporze, obiadokolacja i nocleg.

Dzień 10
Śniadanie.  Przejazd  trasą  ŁÓDŹ  –  zwiedzenie  dworca  Łódź  Fabryczna;  mosty  w  ciągu  drogi ekspresowej S7 w Krakowie.

Tags: